Herfst 2020

Het is najaar in ‘t Nieuwe Kampje. Meestal is dat een periode waar de energie vanaf druipt. Maar nu heerst er nog onzekerheid en behoedzaam optreden.

Gelukkig teren we nog op de heerlijke zomer. Het was prachtig buiten. Hovenier Johan Spijker schonk een mooie tafel en bewoonster Bernadette van Benschop zorgde samen met Toos Hoogveld en ‘t Kampje-Plus voor nieuwe planten op het terras, en op meer plaatsen.

Iedere woensdag gaf Anja Winther yoga-les op het plein aan de voorkant. Niet alleen buiten, maar ook binnen deden mensen enthousiast mee, vanuit hun eigen woning. Nieuwe deelnemers, ook voor de lessen binnen, zijn welkom en kunnen zich melden bij de fysiotherapie praktijk van Martijn Bakker of bij Anja (www.wintherswerk.nl). De kosten? Een vrijwillige bijdrage.


                                                                                       

Ook al is het met mondkapjes en met mate, het is redelijk levendig in het gebouw. De bibliotheek is open, zie www.bibliotheekavv.nl, en het koken met bewoners verloopt naar wens op woensdag en donderdag. Ook in Studio Idee is het nodige te beleven, zie www.studioideeloenen.nl.

Happy Ouwer

Helaas is wordt het Happy Ouwer, het maandelijkse borreluurtje, steeds weer op het laatst afgelast. Dit belangrijke ontmoetingsmoment beoogt reuring en integratie, maar kan niet verantwoord worden georganiseerd met de dringende opdracht om contacten te beperken,

Een mooi infoblad

Van tijd tot tijd krijgt het bestuur vragen van bewoners over het leven in ‘t Nieuwe Kampje: wie zijn precies de betrokken organisaties, op wie kun je een beroep doen, waarvoor? Voor alle bewoners van ‘t Nieuwe Kampje hebben wij een informatieblad gemaakt met de meest relevante informatie (Zie hier).

 

Het bestuur heeft dit in september huis-aan-huis verspreid. Een goede gelegenheid om de bewoners ook even te spreken!

 

 

 

 

 

AED-apparaat

Achter de schermen zijn bestuur en vrijwilligers volop aan het ‘werk’. Nieuwe bewoners doen hun intrek en daar gaat de nodige voorbereiding aan vooraf. We maken plannen voor de toekomst en vragen daarvoor subsidie aan. Een mooi resultaat is het nieuwe AED reanimatie-apparaat dat kon worden aangeschaft. We kregen daarvoor subsidie van het STAG-fonds uit Stichtse Vecht. En ook een aantal participanten (bedrijven in het gebouw) betaalden mee. Naast ‘t Kampje-Plus waren dat De Zorggroep SZDV, de stichting Vrienden van ‘t Kampje en Studio Idee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzichtigheid geboden

Natuurlijk zijn er zorgen om de meest kwetsbaren, en dus ook om de oudere bewoners. De andere bewoners passen zich liefdevol aan en dat is bewonderenswaardig.

In het voorjaar klapten mee voor de zorgverleners en alle anderen die werkzaam zijn in ‘t Nieuwe Kampje. In april brachten we hen een grote taart.

 

 

 

 

 

 

ANBI status

In mei kregen we de begeerde erkenning: zie hier. De belastingdienst verleende ‘t Kampje-Plus de Anbi-status. Anbi betekent: algemeen nut beogende instelling. De vereniging ‘t Kampje-Plus dient het maatschappelijk belang en streeft niet naar winst. Giften aan de vereniging, ook de jaarlijkse contributie, zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. De Anbi status brengt ook de verplichting met zich mee om open te zijn over activiteiten en financiën.

Subsidie van ‘De STAG’ voor de koffie-ochtenden in Studio Idee

Het STAG-fonds Stichtse Vecht heeft voor 2020 en 2021 opnieuw subsidie toegekend voor de inloop-ochtenden op woensdag in Studio Idee. In de loop van de zomer zal Studio Idee weer starten met deze gezellige ontmoetingsmomenten, die soms een heel speciaal tintje hebben. Misschien kan dan zelfs ook het terras gebruikt gaan worden.

Zowel ‘t Kampje-Plus als Studio Idee zijn het STAG-fonds zeer erkentelijk. Ontmoeting tussen mensen – waaronder senioren – staat hoog in het vaandel en krijgt hierdoor een mooie impuls.