‘t Kampje-Plus in rustig vaarwater (?)

‘t Kampje-Plus is niet zichtbaar actief in de tijd van het coronavirus. We komen nauwelijks in ‘t Nieuwe Kampje, en kunnen onze doelstellingen dus niet echt zichtbaar maken: gezelligheid, ontmoeting, reuring, integratie tussen jong en oud… Achter de schermen zijn we wel, ook in overleg met Studio Idee, al bezig met het voorzichtig opstarten van allerlei activiteiten

Maar nog altijd overheersen nu de zorgen om de meest kwetsbaren, en dus ook om de oudere bewoners in ‘t Nieuwe Kampje. De andere bewoners passen zich liefdevol aan en dat is bewonderenswaardig. Van tijd tot tijd krijgen we een bericht van mensen die iets willen betekenen voor oudere bewoners die geen bezoek mogen ontvangen. We verwijzen hen naar de activiteitenbegeleidster van zorggroep SZDV, die de activiteiten coördineert (Sanne van Eck).

We klappen mee en hebben bewondering voor iedereen die werkzaam is in ‘t Nieuwe Kampje. Begin april brachten we hen een grote taart.

We hopen van harte dat we zonder al te veel kleerscheuren uit deze crisis komen en gaan daarna met nieuwe energie aan de slag. De Happy Ouwers zijn tot nader order opgeschort. Het eerstvolgende Happy Ouwer zal feestelijk worden!

 

 

 

ANBI status

In mei kregen we dan eindelijk de begeerde erkenning: zie hier. De belastingdienst verleende ‘t Kampje-Plus de Anbi-status. Anbi betekent: algemeen nut beogende instelling. De vereniging ‘t Kampje-Plus dient het maatschappelijk belang en streeft niet naar winst. Giften aan de vereniging, ook de jaarlijkse contributie, zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. De Anbi status brengt ook de verplichting met zich mee om open te zijn over activiteiten en financiën.

Subsidie van ‘De STAG’ voor de koffie-ochtenden in Studio Idee

Het STAG-fonds Stichtse Vecht heeft voor 2020 en 2021 opnieuw subsidie toegekend voor de inloop-ochtenden op woensdag in Studio Idee. In de loop van de zomer zal Studio Idee weer starten met deze gezellige ontmoetingsmomenten, die soms een heel speciaal tintje hebben. Misschien kan dan zelfs ook het terras gebruikt gaan worden.

Zowel ‘t Kampje-Plus als Studio Idee zijn het STAG-fonds zeer erkentelijk. Ontmoeting tussen mensen – waaronder senioren – staat hoog in het vaandel en krijgt hierdoor een mooie impuls.