LEDENVERGADERING 2019 en meer

’t Kampje-Plus zet zich in voor de woongemeenschap ‘t Nieuwe Kampje en bevordert de ontmoeting tussen bewoners, buurtgenoten en ondernemers.

Tal van activiteiten hebben een vaste plek gekregen (kijk bij activiteiten) zoals

  • Koken met bewoners, wekelijks op woensdag tussen de middag.
  • Happy Ouwer tweemaandelijks op de zaterdagmiddag.
  • Voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen voor potentieel nieuwe bewoners.
  • De commissie voor toewijzing van woningen, die toeziet op een evenwichtige samenstelling van bewoners met en zonder zorg.

Happy Ouwer: 9 februari

Op 15 december hebben de bezoekers aan het tweemaandelijkse borreluur (Happy Ouwer) prachtige kerststukjes gemaakt. Heerlijk bij een glaasje glühwijn en een stukje kerstbrood. Ellen Yntema liet zien wat er zoal mogelijk was. Samen met andere vrijwilligers hielp zij de deelnemers op weg.

Om niet tegelijk te zijn met De Zonnebloem is het volgende Happy Ouwer van 19 januari verzet naar zaterdag 9 februari. Er is dan om 15.30 uur weer gelegenheid om gezellig met elkaar een drankje te drinken, met hapje natuurlijk. Waarschijnlijk zal Wim Kan aansluiten met een compilatie van oudejaars-conferences.

Ledenvergadering

Op 30 januari vindt ‘s avond om 20.00 uur de ledenvergadering plaats in Studio Idee. Wilt u horen wat er het komende jaar te gebeuren staat? En meepraten over de ontwikkelingen? Wordt dan gauw lid!

Na de pauze is een mooie fotorapportage te zien van de ontwikkelingen van de laatste jaren. Fotoclub Loenen heeft deze rapportage gemaakt.

Bij de foto

’t Nieuwe Kampje is op 23 juni feestelijk geopend door de burgemeester van Stichtse Vecht. Het was een van zijn laatste optredens. Hij overleed op 24 december. Wij denken met veel waardering en dankbaarheid terug aan zijn inzet.

Beleidsplan

Voor 2019 en 2020 heeft ‘t Kampje-Plus een nieuw beleidsplan gemaakt. De pioniersfase is voorbij, het is nu zaak de coöperatie stevig neer te zetten en te verankeren. Tal van nieuwe activiteiten staan op stapel.