Oprichting

In 2014 dreigde zorginstelling ’t Kampje verloren te gaan. Er kwamen minder bewoners, er was nieuw overheidsbeleid:

  • Ouderen wonen voortaan langer thuis.
  • Als ze zorg nodig hebben ‘kopen’ ze die thuis in.

Woningcorporatie Habion, Zorggroep De Vechtstreek en Gemeente Stichtse Vecht sloegen de handen ineen om ’t Kampje te behouden. Maar dan moest de Loenense bevolking ook mee doen. Zo ontstond in mei 2015 de coöperatieve vereniging ’t Kampje-Plus.

Habion begon in 2014 met een inventarisatieronde van twee maanden om de wensen te verkennen van bewoners van ’t Kampje, omwonenden en geïnteresseerden en presenteerde het resultaat in mei. In deze tijd werd ook de kiem gelegd voor ’t Kampje-Plus. Een jaar later is de coöperatieve vereniging opgericht. Het is een coöperatieve vereniging u.a.. Dat betekent: uitgezonderd aansprakelijkheid.

In de statuten zijn de doelstellingen te lezen.

In het huishoudelijke regelement zijn aanvullingen op de statuten opgenomen.

Oprichting 't Kampje-Plus

Het eerste bestuur, tijdens de oprichting. V.l.n.r. notaris A. Engelbracht, Jan Landstra (penningmeester), Sophia Griffioen (adviserend), Frans Sträter (voorzitter), Thea de Bruin, Peter van Dongen, Toos Hoogveld-Mozar (secretaris).

In 2018 zijn de bestuursleden: Rien Klein Meuleman (voorzitter), Jan Landstra (penningmeester / secretaris), Lynn Goossens (lid) en Annemiek Elling (adviserend).

Gegevens ’t Kampje-Plus

KvK nr 63070375

RSIN/fiscaal nr 855079289

Rekening NL 38 RABO 0302788654