Ledenvergadering kiest een nieuw bestuur

De ledenvergadering van de coöperatie heeft op 21 februari belangrijke besluiten genomen. Daarmee is de structuur klaar en kan alle aandacht weer uit naar het echte werk: verbindingen leggen en activiteiten organiseren.

 

 

 

Bestuur

Het bestuur is gedeeltelijk vernieuwd. Rien Klein Meuleman is voorzitter, Jan Landstra penningmeester en Lynn Goossens algemeen bestuurslid.

Annemiek Elling blijft secretariaatswerk doen. Zij doet dit als bestuurslid ad interim, totdat er vervanging is gevonden. De bestuursleden hebben er zin in en verwachten dat de leden veel van hen gaan merken.

    

 

 

 

 

Studio Idee

is inmiddels volledig uit te steigers. Voor de exploitatie ervan is een aparte stichting opgericht. Frans Sträter is voorzitter, Marie-Madeleine Claassen secretaris en Wim Thijs penningmeester.

Samenwerking tussen beide besturen

De samenwerking is geregeld in een convenant (samenwerkingscontract). Binnenkort gaan de besturen dit tekenen. Samenwerken is natuurlijk mensenwerk. Het convenant is een gedragscode, die bevordert dat het geen vrijblijvende zaak wordt. Alle bestuursleden zijn van plan er samen iets moois van te maken.

Welzijn Stichtse Vecht

Om de samenwerking met Welzijn Stichtse Vecht te onderstrepen was er aan de eind van de ledenvergadering een mooie presentatie van Marijke Boot, opbouwwerker bij Welzijn Stichtse Vecht voor Loenen en omgeving.

Binnenkort volgen de plannen van het nieuwe bestuur.

Kijk voor het verslag van de ledenvergadering naar: concept-verslag 21 febr 2018