Een opsteker voor Studio Idee

Op 30 oktober verstrekte de RaBobank Gooi en Vechtstreek een cheque ter waarde van €4000 aan ‘t Kampje-Plus.

Het geld is bedoeld voor de inrichting van de keuken in Studio Idee.

Stukje bij beetje lukt het om de middelen te vinden om het binnen en buiten aangenaam te maken. Bestuur en andere vrijwilligers werken er hard aan.

Ganggesprekken

Habion heeft gesprekken gevoerd met de bewoners en veel geleerd van hun ervaringen met de gang van zaken in het gebouw. In deze overgangstijd zijn er veel vragen. Intussen wordt alles op alles gezet om informatie te geven over wat wèl duidelijk is. Zie ook het vorige bericht, let op het mededelingenbord bij binnenkomst en bekijk de flyers over

  • reparatie en onderhoud
  • bereikbaarheid van makelaar van der Linden en de Zorggroep
  • de kookgroep.