Decembernieuws

Een nieuwe stichting.

De Coöperatieve Vereniging blijft zich volledig toeleggen op haar taken. Maar speciaal voor de exploitatie van Studio Idee is ‘Stichting Studio Idee’ opgericht. De statuten bieden de garantie dat de stichting haar werk doet op basis van de doelstellingen van de coöperatie. Het ontlast de coöperatie van veel werk en een zware financiële verantwoordelijkheid.

Het stichtingsbestuur: Frans Sträter, Wim Thijs en Marie-Madeleine Claassen. Om vermenging van taken te voorkomen zal Frans Sträter zich terugtrekken als voorzitter van de Coöperatie. Op de foto de ondertekening op 5 december 2017 bij notaris Derkman te Abcoude.

Van en voor wie is Studio Idee?

Dit blijkt soms een vraag in en om ‘t Nieuwe Kampje. Voor de bewoners is het een punt van zorg, dat de oude recreatieruimte er niet meer is. Studio Idee is er wel, en kan voor tal van activiteiten worden benut, ook voor senioren. Maar deze ruimte is niet meer exclusief voor de bewoners van ’t Kampje.

Velen denken of willen nog graag dat het weer wordt, zoals het was. Maar dat kan niet meer, als gevolg van het overheidsbeleid. Door dat beleid is ’t Kampje geen ‘woonzorgcentrum’ meer. In het nieuwe wooncomplex is de zorg niet meer vanzelfsprekend, bewoners kunnen die ‘inkopen’. Voor de bewoners is er nu minder ruimte dan vroeger. Wel is het in ’t Nieuwe Kampje na de verbouwing supergezellig gemaakt. Er zijn centrale ruimtes en woonkeukens. Het is een wooncomplex op een zeer bijzondere locatie. Dat biedt kansen die nog goed zichtbaar moeten worden.

Over specifieke activiteiten in Studio Idee voor de bewoners van ’t Nieuwe Kampje zijn onderhandelingen gaande met de zorggroep. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een programma voor àlle burgers. Intussen zijn er ook commerciële organisaties en Loenense verenigingen die de ruimte huren. Dat is fijn, want het brengt geld in het laadje dat voor de inrichting kan worden benut. Maar het is niet zo dat commerciële activiteiten altijd voorgaan, kijk maar naar de doelstelling van ’t Kampje-Plus.

Nieuwe keuken

Het gaat er heus van komen, Studio Idee zal gezelliger worden. Het wordt er knus en comfortabel met een uitstraling, waarbij jong en oud zich prettig voelen. Dat is geen eenvoudige opgave. Dank zij een bijdrage van het coöperatiefonds van de RaBobank wordt momenteel de keuken ingericht. Neem gerust eens een kijkje. De andere ruimtes volgen snel.

Ledenvergadering 21 februari 2018

Er staat de komende maanden zoveel te gebeuren, dat het hoogtijd wordt om de leden van ’t Kampje-Plus te informeren en te raadplegen.

Op de agenda komen onder meer:

  • Relatie stichting – coöperatie. Onder meer zal hiervoor een ‘Samenwerkingsovereenkomst’ worden opgesteld.
  • Bestuurswijzigingen
  • Jaarverslag 2017 en plannen voor de nabije toekomst.

Bestuursleden

Er zijn twee nieuwe, aspirant bestuursleden gevonden voor ’t Kampje-Plus:

  • Rien Klein Meuleman. In Loenen is hij geen onbekende. Ook op bestuurlijk niveau heeft hij zijn sporen verdiend (o.a. bij scouting). Zijn schoonmoeder woont in ’t Nieuwe Kampje, dus veel van de huidige vragen en wensen ervaart hij van dichtbij.
  • Petra Sjouwerman, bewoonster van ’t Nieuwe Kampje, is een bekend gezicht aan de balie van de bibliotheek. Zij is ook journaliste en nog veel meer.

Met plezier zullen we deze bestuurskandidaten op 21 februari aan de ledenvergadering voorleggen.