Bestuur

De bestuursleden zijn in december 2018:

 • Rien Klein Meuleman, voorzitter
 • Jan Landstra, penningmeester / secretaris
 • Lynn Goossens, lid
 • Lia Schockman, aspirant lid (wordt voorgedragen op de bestuursvergadering van 30 januari 2019)
 • Annemiek Elling, adviseur
 • Poul Aalbersberg, adviseur (website).

Daarnaast zijn er zeer actieve “medewerkers” (vrijwilligers) die zich inzetten voor ’t Nieuwe Kampje:

 • Toos Hoogveld-Mozar, o.a. rondleidingen nieuwe bewoners, coördinatie kookgroep
 • Thea de Bruin, communicatie, secretariaat participantenoverleg.

Bestuur Studio Idee

Voor de exploitatie van Studio Idee is in december 2017 een stichting aparte opgericht. Bestuursleden zijn

 • Frans Sträter, voorzitter
 • Marie-Madeleine Claassen, secretaris
 • Wim Thijs, penningmeester

Kwartiermaker

Dank zij gemeentelijke subsidie is gedurende twee jaar voor twee dagen per week een ‘kwartiermaker’ actief voor Studio Idee:

 • Carol Barenbrug

Vrijwilligers gezocht